Naše ICE vybavení jsou nejvýše nákladově efektivní a hospodárné zařízení na trhu – obojí v počátečních nákladech a následně ve fázi využívání. A to hlavně z důvodu dostupnosti a produktivity výroby. Naše firma MEDIATOR Innovation s.r.o. ani ICEsonic neutrácí ohromné finanční částky na zbytečné komerční spoty ani nevyužívá drahé marketingové strategie, které jsou spojeny s velice drahými specialisty. Proto pouze my můžeme ušetřit dokonce do 50% nebo více nákladů, pokud se srovnáváme s konkurenčními cenami konkurenčních firem. Naše ICE zařízení je v současné chvíli jedno z nejkvalitnějších a nejlevnějších na Evropském trhu (ICEsonic).

 

Technologie suchého ledu v našem podání znamená spolehlivost a všestrannost.

 

Využíváním naší ICE technologie můžeme garantovat nejnižší náklady v průmyslovém procesu v porovnání s jakostí a kvality čištění, která je vbudována do každé jednotky zařízení.

Každý model je navržený, sestrojený a zhotovený z pevné nerezové oceli nejvyšší jakosti daného materiálu. Náš ICE zařízení je aplikovatelné v mnoha různých odvětvích průmyslu.

 

Naše ICE zařízení a mašiny jsou mobilní a lehké – tím pádem velice lehce transportovány a převáženy. ICE zařízení mohou pracovat ve velice těžkých pracovních podmínkách bez jakýchkoli problémů.

 

ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM! Tento nový produkt je opravdu rychle se rozvíjející na celém světě.

Systém užívá maličké granule suchého ledu zhruba o velikosti rýže (okolo 3mm), který je pod tlakem střílený tryskou na znečištěné místo.

Tato technologie pracuje hodně podobně jako pískování nebo mytí vodou pod vysokým tlakem, akorát s tím rozdílem, že ICE technologie dosahuje o poznání lepších a kvalitnějších výsledků. Velice nízká teplota suchého ledu (-109,3F , -78,5°C) při průniku do čištěného materiálu, který je určen k odstranění a následným nárazem na základní materiál, jehož teplotou nastává expanze CO2 a jeho opětovná změna skupenství (sublimace) z pevného suchého ledu (CO2) na plynné. Což má za následek - plyn má 800x větší objem a roztrhává díky expanzi čištěný materiál a odstraňuje ho (tedy čistí základní materiál).

Barvy, oleje, vazelíny, asfalt, smůlu, nálepky, saze, atmosférickou špínu, lepidla, navařeniny – toto je jen pár materiálů, které jsou možné odstranit velice rychle pomocí ICE technologie. Po vyčištění suchým ledem nám pouze zbývá nečistota ve formě prachu, která je způsobená rozbitím čištěného materiálu na mikročástice a padá na zem, poněvadž suchý led (CO2) nám sublimuje do atmosféry.

Zastupuje pískování:

 

Metoda suchým ledem je lepší než „pískování“ a to hlavně tím, že je neinvazivní. Suchý led nemá stěrné vlastnosti. Tato metoda nijak neporuší základní povrch materiálu, který je určen k čistění. Čištění skleněným pískem nebo jinými brusnými médii je vždy doprovázeno následným nutným celkem rozsáhlým uklidem pracovního prostoru. Pokud se rozhodnete pro naši ICE technologii tak Vám odpadají výdaje spojené s úklidem, sušením čištěného média a v neposlední řadě eliminujete porušení čištěného materiálu. Rovněž čištění se může provádět přímo na místě, ve kterém se daný stroj, zařízení nebo čištěná média nacházejí. Toto například pískováním v mnoha případech je zcela nemožné, z důvodu následného úklidu pracovního prostoru.

Čištění suchým ledem je rovněž lepší metodou než vysokotlaké čištění vodou. A to hned z několika důvodů.

 

 1. Elektrické součásti můžou být okamžitě uvedeny v provoz, bez jejich sušení. Ba dokonce se dá čistit za určitých podmínek a díky ledové mouky (už ne granulemi o 3mm) elektrické zařízení pod napětím. Tato metoda ušetří nemalé finanční prostředky.

 2. Eliminuje náklady za nutný úklid, který odstraní jak vodu, tak hlavně použitou chemii.

 3. Čištění plísní a hub má mnohokrát účinnější a zabraňuje jejich opětovného vzniku.

 4. Čištění suchým ledem s naší technologií nám dovoluje odstraňování nečistot přímo na mašinách a zařízeních, přímo na jejich místě, což použitím vysokotlaké vodní metody je skoro nemožné.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Nahrazuje ekologicky škodlivé rozpouštědla

 

Tyto chemikálie a škodlivé rozpouštědla na bázi trichloretylenu, methylenchloridu, perchloretanu, orthodichlorobenzenu, kyseliny krezolové nebo alkálií vyžadují ať už složitou nebo jednodušší likvidaci.

Na rozdíl od suchého ledu, který sublimuje a nezanechává žádný odpad, odstraňuje pouze materiály, které jsou určeny k odstranění.

Suchý led zastupuje všechny nebezpečné chemické sloučeniny určené k čistění a eliminuje náklady spojené s uklízením čištěného prostoru.

Víte, že… suchý led…

 

 • Suchý led nám dovoluje čistit mašiny, přístroje, odlévací formy a dalších, přímo v prostoru kde se normálně nacházejí, bez jejich demontáže, převozu do čistícího prostředí a následné zpětné montáže.

 • Tok suchého ledu je schopen se dostat a čistit ve velice těžce dostupných míst a vlastnosti procesu čištění zaručuje důkladné očištění povrchu v těchto místech.

 • Suchý led nemá stěrných vlastností a proto nikterak nepoškozuje základní povrch čištěného materiálu

 • Metodou čištění suchým ledem granulky CO2, při daném procesu v momentě kontaktu s povrchem základního materiálu mění své skupenství z pevného na plynné, a tím jediným následným odpadem je čištěný materiál, což eliminuje následný nutný úklid čisticích prostředků.

 • Čištění suchým ledem nevyužívá žádných agresivních rozpouštědel ani chemikálií!

 • Granulky suchého ledu (taktéž ledová moučka pro čištění pod elektrickým napětím) jsou netoxické, bezpečné pro pracovní prostředí, pracovníky a výrobní pracovní proces.

 

Suchý led nemá za následek vnitřního znečištění

ICE technologie je bezpečná pro pracovní prostor

Suchý led je taktéž bezpečný pro pracovníky

ICE technologie je bezpečná pro výrobní proces a finální výrobky

Suchý led je bezpečný a šetrný k výrobním mašinám

Speciální tryskou a ledovou moučkou je možno čistit pod napětím

 

Naše ICE technologie za pomocí ICE mašin ICEsonic – tlakové foukání suchého ledu je nejšetrnější metoda pro pracovní prostor, pracovníky i čistících zařízení v porovnání s jinými metodami přípravy a následného čištění povrchů.

 

Srovnání metod čištění. Zde je čištění suchým ledem

Suchým ledem

Lepidla

 

Lepidla je možno velice lehce a jednoduše vyčistit v porovnání s alternativními metodami. Velice nízká teplota slouží k oslabení struktury lepidel a tím napomáhá k jejich velice snadnému odstranění. S velice dobrými výsledky je možno odstraňovat i nálepek.

Požár

 

ICE metoda čištění suchým ledem je velice úspěšná při čištění toxických pozůstatků po požáru – jako jsou saze apod.

 

Srovnání metod čištění. Zde je čištění mechanickým způsobem

Mechanicky

Vady ICE technologie

 

 1. V průběhu čištění suchým ledem vzniká celkem veliký hluk, je nutné užívat ochranných sluchátek a je možné podráždění jiných osob v přímé blízkosti probíhaného čištění.

 2. Průběhem čištění suchým ledem se uvolňuje celkem veliké množství oxidu uhličitého, který může být škodlivý a proto se doporučuje čistit ve větraných prostorách.

Strava a užití v nemocničním prostředí

 

Čištění suchým leden povrchů produktů a nástrojů není toxické a zabraňuje růstu plísně a dalším plísňovým houbám do základu. Díky kompletnosti čištění zamezí jejich růstu v bakteriálním prostředí, ne pouze maskovacím prostředkem nebo kamufláží.

Pár příkladů proč ICE Technologie je kvalitnější:

 

 • Kvalitnější vyčištění: kratší cykly čištění = kratší prostoje.

 • Mašiny a zařízení mohou být čištěny na pracovním místě, na kterém se nacházejí v pracovním procesu.

 • Nemá stěrných vlastností, je bezpečný proti požáru a dokonce je možno čistit elektrické zařízení pod proudem.

 • Nevyžaduje čištění vnitřních odpadů po cyklu. Šetří výdaje spojené s dokončujícími prácemi.

 • Důkladné vyčištění i velice těžce dostupných míst, kde mnoho jiných metod nemá šanci na úspěch.

 • ICE Technologie je šetrná k pracovnímu prostředí a splňuje požadavky USDA, FDA a EPA v USA.

 • Bezpečná pro obsluhu – nedráždí chemikáliemi ani prachem.

 • Vysoká efektivita a účinnost této technologie nevyžaduje tak intenzivní práci jako tomu je u tradičních metod čištění.

 • Je tak důkladná a čistá, že se hodí do potravinářského průmyslu.

Odstraňování grafiti i z památek

Odstraňování grafiti

Využití ICE Technologie:

 

 • K čištění nářadí a strojů sloužících k odlévání plastů

 • K čištění nářadí a strojů sloužících k rotačnímu obrábění

 • K čištění nářadí a strojů k formování gumy a pryže

 • Řetězové dopravníky

 • Výrobních linek bez nutnosti demontáže

 • Lopatek turbín

 • Galvanicky pokovovací pece

 • Balících strojů a nářadí

 • Forem a vzorníků

 • V petrochemickém průmyslu tepelné potrubí

 • Tiskařských forem z plastiku a fólií

 • Povrchů stolů a linek v potravinářském průmyslu

 • Nástrojů a strojů v potravinářském průmyslu

 • Generátory

 • Výměníků tepla a chladicích systémů

 • Trysky a zařízení sloužící k tryskovému formování

 • Zařízení a odlévacích pásů

 • Zařízení sloužící k produkci čokolády a jejich forem

 • Čištění po požárech

 • a mnoho dalších…

Technologie tryskání suchého ledu je čistá a bezpečná:

 

 • Tryskání suchého ledu je skvělá volba pro čištění nářadí a strojů spojených s výrobou potravin.

 • Tato metoda neuvolňuje žádné nečistoty ani škodliviny do atmosféry

 • Nevytváří žádných vnitřních odpadů, nutných k odstranění

 • Je bezpečná a v žádném případě toxická, šetrná k pracovnímu prostředí. Granulky suchého ledu při styku se základním materiálem sublimují do atmosféry jako CO2.

 • Tato metoda chrání pracovníky proti nebezpečnými chemickými sloučeniny, které se běžně užívají v ostatních metodách.

Jiné metody čištění mohou být toxické:

 

 • Písek, soda nebo voda můžou vytvářet toxické reakce a toxický odpad, který se musí dále odstranit.

 • Písek, soda nebo voda může způsobovat znečištění níže položených elementů konstrukce a instalace.

 • Čištění pomocí sody může být škodlivé rostlinám v blízkosti procesu čištění.

 • Čištění za pomocí chemických rozpouštědel je toxické a vytváří toxické odpady, které musejí být následně odstraněny a zneutralizovány.

 • Pracovníci při čištění pomocí chemických rozpouštědel jsou vystaveni vlivu škodlivých substancí.

Plně šetrná k pracovnímu prostoru:

 

Je nutné nezapomínat na fakt, že tato technologie není jen čistá a bezpečná, ale také šetrná pro pracovní prostor a v neposlední řadě atmosféru. Suchý led se dá získávat také, jako vedlejší produkt v procesech s CO2 a to znamená, že se do atmosféry nepouští další CO2 jako takový, ale jen se vrací prvek, který z ní byl jen odebrán. To znamená že tato metoda nepřispívá k globálnímu oteplování.

 

 

Tato metoda je pravdu nejšetrnější metodou jak pro pracovní prostor, pracovníka a v neposlední řadě atmosféru.